031.425.58.84; 0758.30.30.36; CONT: RO04BRDE 450SV 050100 34500 contact@campaniadestine.ro

Regulament

Distribuie:

Regulament oficial al Campaniei Sociale DESTINE

I. Organizatorul si Regulamentul Oficial al Campaniei

Campania DESTINE (denumita in continuare “Campania”) este organizata si desfasurata de Fundatia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, avand cod unic de inregistare 5551230, denumita in continuare ”Organizator”.

Participantii la Campanie sunt rugati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al campaniei (denumit in continuare ”Regulamentul”), potrivit celor mentionate mai jos. Regulamentul este intocmit si va fi facut public pe site-ul Organizatorului: campaniadestine.ro Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmand ca modificarile respective sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestora pe site-ul Organizatorului.

II. Durata Campaniei

Campania se va desfasura intre 01.06.2017 – 31.12.2017

III. Scopul si Zona de desfasurare a Campaniei

Campania se desfasoara pe teritoriul Romaniei si se adreseaza tuturor cetatenilor. Scopul acestei Campanii este sustinerea copiilor, care vor dar nu pot sa-si continue educatia din cauza lipsurilor materiale.

IV. Descrierea Campaniei

Destine este o campanie in cadrul careia oricine poate ajuta un copil care are nevoie de sprijin pentru a merge la scoala si pentru a primi educatie. Cel care ajuta are titlul de “Prieten”. Campania consta in identificarea si prezentarea unor cazuri (conform scopului campaniei). Valoarea ajutorului pentru fiecare copil este stabilita de fiecare “Prieten” in parte in relatie directa cu un copil.

V. Protectia datelor cu caracter personal.

Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Legea 677/2001”). Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au conform Legii 677/2001 urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art.14) si dreptul la opozitie (art.15).

Prin participarea la această campanie beneficiarii:

  • inteleg si sunt de acord cu publicarea informatiilor despre situatia lor si cu transmiterea datelor de contact (nume, adresa, numar de telefon, numar de cont, etc.) in vederea contactarii directe de catre donatori sau sponsori
  • inteleg si sunt de acord ca transmiterea unei situatii familiale insotita de informatii cu caracter personal, documente, fotografii, materiale video, etc. ofera fundatiei dreptul de a le utiliza, stoca, gestiona si publica in acord cu reglementarile legale si etice in vigoare, in scopul exclusiv al acestei campanii. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a face public, in scopuri publicitare, numele, fotografia si materialele filmate cu Beneficiarii acestei Campanii. Prelucrarea, utilizarea si publicarea informatiilor de mai sus precum si a imaginii participantilor la aceasta Campanie nu va fi de natura a creea niciun fel de obligatii, inclusiv de natura financiara, in sarcina Organizatorului.

VI. Dispozitii finale

Prin inscrierea in Campania Destine participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

Pentru orice probleme sau nelamuriri legate de Campanie, participantii pot suna la numerele de telefon 031.425.58.83 si  031.425.58.84 sau pot scrie pe adresa contact@campaniadestine.ro.

Participarea la aceasta Campanie implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament.